AUTOMOBILY GAZ díl 5

Automobily GAZ

5.díl VOLGA-Pokračování slavné tradice. Poslední díl ze světa motorů z roku 1982

Automobily GAZ
Automobily GAZ
Automobily GAZ
Automobily GAZ
Na závěr pětidílného seriálu o historii osobních automobilů z Gorkého nám logicky zbývá zmínit se o řadě vozů značky GAZ, které již pětadvacet let spo­lehlivě jezdí na československých silni­cích. První vozy s označením Volga sjely z výrobní linky gorkijského závodu na jaře roku 1956, v současnosti se vyrábí už třetí generace automobilů téhož jména: Volga 3102.
V roce 1956 nebyla pozice nové Volgy GAZ - 21 právě lehká - vždyť měla postupně ve výrobě i v provozu nahradit velmi populární a osvědčenou Pobědu. Ale po krátkém období počátečního se­znamováni si nový prostorný sedan z Gor­kého vlastními kvalitami získal přízeň sovětských i zahraničních motoristů a na­vázal tak na úspěšnou tradici robustních osobních vozů své značky. Ve srovnáni s Pobědou byla nová Volga o poznání větší: rozvor náprav- 2700 mm zůstal sice nezměněn, ale nová čtyřdveřová karosé­rie s poměrně vysokou přídí a stupňovitou zádí byla asi o 170 mm delší a o 100 mm širší než u Pobědy (vnější rozměry Volgy .GAZ - 21: 4830 x 1800 x 1620 mm): Po­hotovostní hmotnost zůstala přibližně na úrovni předcházejícího typu (1460 kg).
V prvním období (1956 až 1957) se Volga vyráběla ještě s motorem SV, po úpravách převzatým z Pobědy. Objem  spodové­ho čtyřválce tehdy zvětšili na 2450 cm', výkon vzrostl na 48 kW. Volga měla tří­stupňovou převodovku s řadící pákou pod volantem, klasickou koncepci s po­háněnou tuhou zadní nápravou snad ani není třeba připomínat.
Na podzim 1957 nahradili dřívější motor SV novým čtyřválcem s rozvodem OHV o objemu 2445 cm' a výkonu 52 kw: Ty­pové označeni vozu se změnilo z GAZ - 21 G na GAZ-21 V a největší rychlost robust­ního sedanu, jezdícího na patnácti palco­vých kolech opatřených pneumatikami 6,70-15. vzrostla ze 120 na 130 km/h
V roce 1958 prošla Volga menší modernizací, jež se zevně projevila novou maskou chladiče, a dostala typové označeni GAZ - 21 I. Ještě předtím však v Gorkém vyrobili nevelkou sérii vozů Volga GAZ ­21 V s třístupňovými samočinnými převo­dovkami - byly to vůbec první sovětské automobily s tímto typem převodného ústroji (teprve několik měsíců po nich se objevily velké vozy Čajka GAZ - 13 se samočinnými převodovkami). Počátkem šedesátých let přibylo k sedanu prostorné pětimístné kombi Volga GAZ - 22 V s dvoudílnými horizontálně dělenými dveřmi v zádi. Později se na bázi těchto kombi stavěly v Gorkém také sanitní auto­mobily Volga GAZ – 22 B a D. Populární   ,,jednadvacítka" s karosérií sedan se ve výrobě udržela plných patnáct let, v po­sledním období (1965 až 1970) nesla označeni GAZ - 21 R, měla výkon motoru zvýšený na 55 kw a doznala řadu drob­ných zlepšení.
Gorkijskou novinkou roku 1968 byla Vol­ga GAZ - 24, zcela nový sedan s rozvorem zvětšeným na 2800 mm a s moderní pon­tonovou karosérií. Volga druhé generace se od ,,jednadvacítky" lišila nejen tvary a proporcemi karosérie (např. výška se snížila ve srovnáni s dřívějším typem o víc než 100 mm), ale i výkonnějším motorem, který ze stejného Objemu 2445 cm' dával výkon 70 kw, a novou čtyřstupňovou pře­vodovkou s řadicí pákou na středním tunelu. Také klasicky řešený podvozek prošel řadou úprav směřujících ke zlepše­ní jízdních vlastností.
Po roce 1970 se výroba nové Volgy GAZ- 24 rozběhla naplno, v sezóně 1972 před­stavili nové velmi-prostorné sedmimístné kombi Volga GAZ - 24 - 02 Universál. V průběhu sedmdesátých let si pak nové typy osob nich vozů z Gorkého získaly výbornou pověst v Sovětském svazu i v zahraničí. Osvědčily se např. jako spolehlivé automobily taxislužby, v roli služebních vozidel atd. Zejména v zemích Beneluxu se díky aktivitě firmy Scaldia-­Volga (bruselská partnerská společnost sovětského Avtoexportu) velmi dobře uvedly na trhu i ,,naftové" verze sedanů a kombi z Gorkého, poháněné francouz­skými vznětovými čtyřválci Indenor.
V průběhu druhé poloviny sedmdesátých let se poměrně často objevovaly zprávy o přípravách velké modernizace automo­bilů Volga, hovořilo se o nejrůznějších řešeních - počínaje úplnou změnou ske­letu karosérie až po možnost použití výkonnějšího šestiválcového motoru. Všem dohadům nakonec učinilo přítrž oficiální představení nového typu Volga 3102, jehož nultou sérii vyrobili v Gorkém na počest XXVI. sjezdu KSSS v únoru 1981. Volga třetí generace bezprostředně navázala na osvědčený typ GAZ - 24, zároveň však zaznamenala řadu výraz­ných změn, směřujících zejména ke zhos­podárnění provozu a zvýšení úrovně kom­fortu a bezpečnosti cestujících. Přehléd­nout ovšem nelze ani to, že díky této modernizaci získala Volga 3102 i nový, elegantnější vzhled. Pří nezměněném rozvoru náprav 2800 mm nová Volga 3102 ·"povyrostla" do délky o 220 mm a také na šířku přibylo 50 mm. Výsledkem jsou vnější rozměry 4960 x 1850 x 1490 mm a o málo vyšší pohotovostní hmotnost (těsně pod hranici 1500 kg). Příď vozu se prodloužila, díky nižší masce a změněné linii kapoty a předních blatníků má nyní aerodynamicky příznivější tvar. Také zad­ní převis je u typu 3102 delší, rozměrné zadní Skupinové svítilny jsou orientovány vodorovně. Vedle řady stylistických úprav karosérie připomeňme také změnu umís­tění palivové nádrže, kterou konstruktéři uložili do chráněné zóny u zadní nápravy a navíc zvětšili její objem z původních 55 na 70 I, což příznivě ovlivnilo jízdní dosah nového vozu. Zcela přepracovaný interiér Volgy 3102 plně odpovídá současným nárokům na komfort i bezpečnost. Os­vědčený čtyřválec OHV o objemu 2445 cm' prošel řadou úprav (nový karbu­rátor, zapalováni ... ), dostal novou hlavu a dává nyní výkon 77 kW. Díky úpravě převodného ústrojí, použiti nového druhu radiálních pneumatik a samozřejmě i vli­vem snížení součinitele odporu vzduchu se i při mírně zvýšené pohotovostní hmotnosti podařilo u Volgy 3102 sní­žit spotřebu paliva, což byl samozřej­mě jeden z hlavních citů modernizace. Nová Volga 3102 je krokem vpřed nejen pokud jde o eleganci, komfort, bezpeč­nost a hospodárnost provozu, zapome­nout nesmíme ani na robustnost a spo­lehlivost (vždyť výrobce zaručuje proběh 350 tisíc km do generální opravy). Volga třetí generace má tedy všechny předpo­klady k tomu, aby úspěšně pokračovala ve slavné tradici osobních automobilů z Gorkého.
Jan Tuček            snímky: Karel Beránek a archiv autora
09.12.2007 14:19:25
ja.murtinger
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one