AUTOMOBILY GAZ díl 1

Automobily GAZ

1 díl. První vozy z Gorkého. Převzato z časopisu svět motorů, z roku 1982

Automobily GAZ
Automobily GAZ
Automobily GAZ
Půlstoletí automobilů
 
 

 
První osobní vozy z Gorkého

 

V lednu 1932 se v tehdy ještě ne zcela dostavěné automobilce v Gorkém začaly vyrábět první nákladní vozy, jedenapůltunové valníky GAZ-AA. O jedenáct měsíců později - přesněji 6. prosince 1932 - sjel z výrobní linky první osobní vůz nové sovětské značky, čtyřmístný faeton GAZ-A. K padesátiletému jubileu výroby osobních automobilů GAZ jsme připravili seriál pěti článků, které v průřezu přibliží vývoj osobních vozů z Gorkého a připomenou významná fakta z historie této sovětské automobilky, s jejímiž výrobky se už řadu let denně setkáváme i na našich silnicích.

 

Na počátku vývojové řady osobních vozu z Gorkého stál konstrukčně jednoduchý, ale velmi robustní a spolehlivý GAZ -A, čtyřmistný vůz klasické koncepce pohá­něný kapalinou chlazeným čtyřválcem SV objemu 3 285 cm' a výkonu 31 kW, spoje­ným s třístupňovou převodovkou. Při roz­voru náprav 2 620 mm byl GAZ-A dlouhý 3875 mm, široký 1 710 mm a (s nataže­nou plátěnou střechou) vysoký 1 780 mm. Pohotovostní hmotnost standardního provedení se čtyřdveřovou karosérií fae­ton ležela těsně pod hranicí 1 100 kg, vůz dosahoval největší rychlosti kolem 90 km/h a průměrně spotřeboval 121 benzínu na 100 km.
Sériová výroba typu GAZ-A se postupně rozbíhala v roce 1933 - za prvních dvacet měsíců spatřilo světlo světa asi 10 tisíc těchto vozů. V letech 1934 a 1935 už v Gorkém zaznamenali produkci 17 a 19 tisíc osobních automobilů a do ukončení výroby v polovině roku 1936 opustilo výrobní linku přes 50 tisic "áček". Drtivá většina z nich měla již zmíněnou stan­dardní karosérii faeton s plátěnou stře­chou, v roce 1934 sice v Gorkém zahájili zkušební výrobu uzavřených karosérií se­dan (vůz v tomto provedení nesl označení GAZ-6), ale vzhledem k vyšší pracnosti karosérie a nedostatku výrobních kapacit jej nakonec do sériové výroby nezařadili. Moskevská karosárna Aremkuz pak po dva roky (1934 až· 1935) v malých sériích vyráběla úhledné pětimístné sedany na podvozcích GAZ-A, většina z nich jezdila v taxislužbě sovětské metropole.
V mateřské továrně v Gorkém se v letech 1933 až 1937 na bázi "áčka" vyráběly pikapy GAZ-4. Měly uzavřenou dvou míst­nou kabinu a ložnou plochu dlouhou

 
1,6 m a širokou 1,1 m, na níž se mohlo přepravovat až 500 kg nákladu. Gorkijská automobilka dodala civilnímu sektoru i Rudé armádě více než 10 tisíc těchto .pikapů, navíc pro potřeby armády vyvinu­la i neobvyklé třínápravové vozidlo GAZ­ TK s pohonem 6 x 2. Několik stovek těchto vozu postavených z dílu a skupin automobilu GAZ-A opustilo výrobní zá­vod v roce 1934, zůstalo však jen u experi­mentu. Nakonec připomeňme ještě četné sportovní modifikace typu GAZ-A, které vesměs vzníkly mimo mateřskou továrnu. Většina těchto "speciálu" měla odlehče­nou dvoumístnou karosérii, a například vůz, který upravil leningradský závodník A. Gerel, dosahoval rychlosti nad 130 km / h. Zajímavě tvarované aerodynamické kupé na podvozku "áčka" postavil v roce 1934 moskevský inženýr A. Nikitin. GAZ-A, první typ osobního vozu z Gorké­ho, úspěšně splnil úkol jednoduchého základního prvku motorizace SSSR, na jeho místo měl přijít automobii prostor­nější a pohodlnější, lépe vybavený a mo­derněji tvarovaný, ale přitom stejně spo­lehlivý a hospodárný. Na jaře roku 1936 se nový typ označený jako GAZ-M 1 poprvé představil veřejnosti. Měl zesilený podvo­zek, prodloužený rozvor náprav (2 845 mm) a uzavřenou pětimístnou čtyř­dveřovou karosérii sedan s vnějšlmi roz­měry 4625 x 1 770 x 1 780 mm. Pohoto­vostní hmotnost "emky" vzrostla na 1 370 kg. Výkon "spodového" čtyřválce 3285 cm' se zvýšil na 37 kW, vůz se standardní čtyřstupňovou převodovkou a na kolech "obutých" do pneumatik 7,00 -16 jezdil největší rychlosti asi 100 km/ho GAZ-M 1 se vyráběl až do roku 1954 {po vypuknutí Velké vlastenecké války v červnu 1941 však už jen ve velmi omezených počtech} a podle tovární statistiky vzniklo celkem v období 1936 až 1943 62000 těchto automobilů.
Stejně jako její předchůdce, i "emka" se stala základem řady různých variant a modifikací. V roce 1937 vznikl neobvyklý třinápravový vůz GAZ-21 (opět s poho­nem 6 x 2, třetí náprava nebyla poháně­ná) s pětimístnou čtyřdveřovou karosérií bezprostředně navazující na typ GAZ-M 1. Neměl však naději dostat se do sériové výroby - byl příliš těžký a výrobně náklad­ný. V polovině roku 1938 zahájili v Gor­kém výrobu nového pikapu GAZ-415, kte­rý nahradil dřívější GAZ-4. Nový pikap měl dvoumístnou budku, prakticky shodnou s přední částí karosérie "emky" a na ložné ploše mohl přepravovat náklad o hmot­nosti 500 kg.
Během podzimu 1938 vyjely do světa i ,první funkčí vzorky nového faetonu GAZ-11-40. Tyto automobily byly zajíma­vé nejen svou pětimístnou čtyřdveřovou karosérií s plátěnou střechou a změně­nou maskou chladiče, ale i novým řado­vým šestiválcem GAZ-11 objemu 3485 cm3, který se skrýval pod kapotou.

 
V letech 1940 vznikly jen dvě desítky těchto faetonů, sériové vozy se šestivál­cový motorem měly uzavřené karosérie sedan. V únoru 1940 opustily výrobní linku v Gorkém první vozy GAZ-11-73, pětimístné sedany blizce příbuzné s "em­kou", vybavené již zmíněným šestiválco­vým motorem 3485 cm3 výkonu 56 kW, spojeným s modernizovanou třístupňo­vou převodovkou. I při větší pohotovostní hmotnosti (1 455 kg) dosahovaly rychlos­ti nad 110 km/h a zejména v kopcovitém terénu byly o poznání "živější" než čtyř. válcem poháněné "emky" - samozřejmě za cenu Vyšší spotřeby paliva (pruměrně 17 I na 100 km).
GAZ-11 "73, jehož výrobu záhy přerušila válka, se znovu vyráběl v poválečném období (1945 až 1948), celkový počet automobilů tohoto typu však nebyl vyso­ký: asi 1 250 vozu. Stejně jako "emka", pikap GAZ-415 a faeton GAZ-11-40 i se­dan GAZ-11-73 se na přelomu 30. a40, let stal základem řady nových terénních au­tomobilů GAZ s pohonem čtyř kol, ale o nich bude řeč až příští týden.
Jan Tuček Snímky: archiv autora
 
 
1.  GAZ·A, první typ osobního vozu značky GAZ, se vyráběl
                                   v letech 1932 až 1936.                       ,
2.  GAZ·M 1, populární "emka" z období l936, až 1943.
3.  GAZ·11·73, první osobní vůz značky GAZ poháněný "šesti· válcovým motorem. S válečnou přestávkou se vyráběl v rozmezí let 1940 až 1948.
04.11.2007 20:39:40
ja.murtinger
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one